EFAC PATRONS

EFAC PATRONS

V. N Agarwal
Dilip Shrikrishna Damle & Sharmila Dilip Damle, Kolkata
Meghraj Mathuradass Ricemill, Kolkata
R C Pareek (Pareek & Associates, Chartered Accountants, Kolkata)
A K Tulsyan & Associates, Kolkata
Kishlay Art Gallery, Jodhpur, Rajasthan
Keshav Vernoti, Jodhpur, Rajasthan
Balasore Art & Crafts College (Kalakshetra), Odisha